Terras de Iria

Comunidades de Montes

Terras de Iria

Os montes man comúns son unha forma de copropiedade xermánica, cunha regulación específica, que prevé que os montes veciñais son bens indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables, dada a súa especial natureza colectiva e privada.

A súa titularidade é dominical e o aproveitamento corresponde ao conxunto dos veciños con residencia habitual nas entidades de poboación ás que tradicionalmente estivera adscrito o seu aproveitamento.

A través das Comunidades de Montes xéranse importantes beneficios para o territorio dende o punto de vista social, económico e ambiental. Como poden ser:

– Explotación forestal e de recursos naturais.

– Aproveitamento gandeiro: producir setas, castañas…

– Producción

– Potenciación de zonas recreativas e de sendeirismo para o coñecemento da contorna.

– Creación de emprego e xeración de riquezas

Nas Terras de Iria (Comarca do Sar), atopamos un total de 57 Comunidades de Montes veciñais

O seu obxectivo é conservar a biodiversidade, productividade e capacidade de rexeneración dos montes.

Concello de Dodro


Comunidade de Montes

Fichas de descarga

Patrimonio

Actividades

CC by Sendeiros de Dodro 

Concello de Rois


Comunidade de Montes

Fichas de descarga

Patrimonio

Actividades

Concello de Padrón


Comunidade de Montes

Fichas de descarga

Patrimonio

Actividades

CC by Moradas no Ulla